KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONTeulogo
ALMÁSFÜZITŐI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
„A TERMÉSZETBE BELEFÉR AZ EGÉSZ ÉLET” – SIKERES PROJEKTZÁRÁS ALMÁSFÜZITŐN

Az Almásfüzitői Fekete István Általános Iskola a TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0176 azonosítószámú, a „Természetbe belefér az egész élet” című projekt keretében 12.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert az Új Széchenyi Terv program keretében. A projekt megvalósítása 2015. 05. 18. és 10. 31. között történt.

A projekt általános célja volt a gyermekek és fiatalok nevelésnek kiteljesítése a test, a lélek és az értelem arányos fejlesztésének, illetve az ismeretek, készségek, képességek, jártasságok, attitűdök és erkölcsi rend összhangjának tiszteletben tartásával. A projekt konkrét célja volt a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásának támogatása, a környezet- és egészségtudatos magatartás megerősítése és a pedagógusok szakmai ismereteinek bővítése.

Ennek érdekében a féléves projekt során az iskola diákjai számára az alábbi programokat szerveztük meg: ökotábor a Szelidi-tó partján 2015 júliusában, összesen 43 diák részvételével; erdei iskola Katalinpusztán 2015 szeptemberében 46 diák részvételével, KRESZ tanfolyam 30, elsősegély tanfolyam 20 diák részvételével, budapesti közlekedési kirándulás 30 diák részvételével, a Láthatatlan kiállítás megtekintése 20 diák részvételével, egészségnap 122 diák és családjaik részvételével 2015 októberében.

Szaktárgyi és módszertani továbbképzéseken az iskola 9 pedagógusa vett részt.

A projekt keretében beszerzésre kerültek olyan eszközök, melyek az örökös ökoiskola cím elnyerését támogatják (pl. zöld növények és balkonládák, madároduk), s olyanok is, melyek a mindennapi oktatói és nevelő munkában alkalmazhatók (pl. elsősegély oktatási programok és eszközök, közlekedési ismeretek fejlesztését szolgáló eszközök).

A projekt keretében megvalósított programok részben már hagyományosak az iskola életében – egészségnap, elsősegély tanfolyam. A többi program elem kapcsán – erdei iskola, ökotábor, kirándulások szervezése – pedig célunk a hagyományteremtés.

Köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió támogatását!