Állás lehetőség

Almásfüzitői Szociális Alapellátási Intézmény a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Almásfüzitő Község Bölcsődéje kisgyermeknevelő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2932 Almásfüzitő, Árpád út 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: munkaköri leírás szerint

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Emelt szintű szakképesítés, kisgyermeknevelő – gondozó,
 • gyermekgondozási területen – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú képesítés, kisgyermeknevelő – gondozó,
 • szakmai gyakorlat

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű szakmai tudás,
 • Kiváló szintű gyermekszeretet,
 • Kiváló szintű következetesség,
 • Kiváló szintű empátia,

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sárai Lajos Istvánné nyújt, a 34/348-738 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Almásfüzitői Szociális Alapellátási Intézmény címére történő megküldésével (2932 Almásfüzitő, Árpád út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11-127/2017 , valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő.
 • Elektronikus úton Sárai Lajos Istvánné részére a vali6839@freemail.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Almásfüzitő Község honlapja

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.