Beiratkozás a Fekete István Általános Iskolába

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2015/2016. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

2015. április 16-án (csütörtök) 8 órától 19 óráig

2015. április 17-én (péntek) 8 órától 18 óráig

Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt(lakcímkártya),
  • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást (iskolaérettség),
  • a kitöltött nyilatkozatot /szülői felügyelet, gyámság/ kell bemutatni.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Komáromi Tankerületének igazgatója hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.