PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – Köztemető üzemeltetésére

Almásfüzitő Község Önkormányzatának képviselő-testülete- a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény, és annak végrehajtására kiadott 145/1999. (X.01.) Kormányrendelet, valamint Almásfüzitő Község Önkormányzatának a köztemetőkről és a temető rendjéről szóló 15/2012. (VII.01.) Önkormányzati rendelete alapján nyílt pályázatot ír ki a tulajdonában lévő, Almásfüzitő 027/1 Hrsz. alatt felvett „temető” megjelölésű 1 ha 1951 m2 alapterületű köztemető 2016. április 11-től kezdődően 5 éves, határozott időtartamú üzemeltetésére és fenntartására irányuló kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötése céljából.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 16. szerda 12 óra

A pályázatokat az Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal (2931 Almásfüzitő, Petőfi tér 7.) titkárságán zárt borítékban kell benyújtani személyesen, vagy postai úton. A borítékon kizárólag az ajánlattevő megnevezése és köztemető üzemeltetéseszövegrész állhat.

A pályázatok elbírálása a 2016. március 24-i képviselő-testület rendes ülésén történik. A pályázatokat értékeli Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Műszaki és Szociális Bizottsága. A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés csak azzal a gazdálkodó szervezettel köthető, amely a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben és az annak végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 01.) Korm. rendeletben meghatározott szakmai, pénzügyi és egyéb feltételeknek megfelel, és azokat a pályázat benyújtásával egyidejűleg hitelt érdemlően igazolja.

A pályázat részleteinek letöltését ide kattintva teheti meg.