Tisztelt Választópolgárok!

A Köztársasági Elnök 2019. október 13. napjára tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását. A választással kapcsolatos fontosabb eljárási határidőket és határnapokat az Almásfüzitői Helyi Választási Iroda az alábbiak szerint ismerteti.

Névjegyzéki kérelmek

Azt a választópolgárt, aki 2019. augusztus 7-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatta 2019. augusztus 23-ig a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. A helyi választási iroda készíti el az értesítőt és adja át vagy küldi meg annak a választópolgárnak, aki 2019. augusztus 7-ét követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe.

Átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthat be, akinek a választás kitűzését megelőzően legalább harminc nappal (legkésőbb 2019. június 26-ig) létesített tartózkodási helyének érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart. Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. október 9-én 1600 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához. Az átjelentkezési kérelemnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia: választópolgár neve, születési neve, születési helye, anyja neve, személyi azonosítója, a választópolgár tartózkodási helye. A helyi választási iroda vezetője a kérelem alapján a választópolgárt törli a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékéből, egyidejűleg felveszi a tartózkodási helye szerinti szavazókör névjegyzékébe. A választópolgárt vissza kell venni a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékébe, ha legkésőbb 2019. október 11-én tartózkodási helyét megszüntette.

A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt gátolt választópolgár nyújthatja be.
A mozgóurna iránti kérelem a benyújtás módjának függvényében meghatározott időpontig nyújtható be a helyi választási irodához, továbbá a szavazás napján legkésőbb 1200 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz. A mozgóurna iránti kérelemnek a következőket kell tartalmaznia: választópolgár neve, születési neve, születési helye, anyja neve, személyi azonosítója, a szavazókör területén lévő tartózkodási helye, ahová a mozgóurna kivitelét kéri, ha az a magyarországi lakcímétől eltér, valamint a mozgóurna-igénylés okát. A kérelemnek alapesetben legkésőbb 2019. október 9-én 1600 óráig meg kell érkeznie a helyi választási irodához, vagy a választás napján 1200 óráig meg kell érkeznie az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz.

Szavazóköri, valamint központi névjegyzéket érintő kérelem a Nemzeti Választási Iroda www.valasztas.hu hivatalos honlapján on-line benyújtható vagy postai úton történő benyújtáshoz a formanyomtatvány pdf formátumban a honlapról letölthető.

Jelöltajánlás

Az egyéni listás és a polgármesterjelöltet legkésőbb 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig kell bejelenteni. Az ajánlóív igényléséhez (A4) és a jelölt bejelentéséhez (E2) szükséges nyomtatványokat a www.valasztas.hu/jelolteknek honlapról lehet elérni, vagy személyesen a Választási Irodánál lehet kérni.

Választási kampány

A választási kampányidőszak 2019. augusztus 24-től 2019. október 13-án 19.00 óráig tart.

A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység 2019. október 13-án nem folytatható. 2019. október 13-án választási gyűlés nem tartható. 2019. október 13-án politikai reklámot nem lehet közzétenni. 2019. október 13-án a közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, nem léphet be. Az épületből kilépők megkérdezésével készített közvélemény-kutatás eredményét (exit poll) csak 2019. október 13-án 19.00 óra után szabad nyilvánosságra hozni.

A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, 2019. november 12-én 16.00 óráig köteles eltávolítani.

Szavazás 

A szavazóhelyiségben szavazni 2019. október 13-án 6.00 órától 19.00 óráig lehet.

A szavazóköri jegyzőkönyv egy példánya az illetékes választási irodában 2019. október 16-án 16.00 óráig tekinthető meg.

Részletes tájékoztatásért látogassa meg a www.almasfuzito.hu weboldalt, vagy forduljon a polgármesteri hivatalban működő Helyi Választási Irodához (2932 Almásfüzitő, Petőfi tér 7., Tel: 06 34 348 251, email.: polghiv@almasfuzito.hu).Hirdetmenyplakát_ONK

 

Dr Szeidl Bernadett

a Helyi Választási Iroda vezetője