2021. évi iparűzési adó

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény rendelkezéseinek hatálybalépését követően (2021.01.01-től) az adózó a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét – ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést – és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségét kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság (NAV) által rendszeresített elektronikus nyomtatványon teljesítheti.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által rendszeresített helyi iparűzési adó nyomtatványok az alábbi linken érhetőek el:

http://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/bevallasok/20HIPA.html

Az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása az önkormányzati adóhatóságnál történik. A helyi iparűzési adót továbbra is az önkormányzati adóhatóság számlájára kell megfizetni.

Almásfüzitő Község Önkormányzata Helyi Iparűzési adó beszedési számla:

10403631-50526884-54541054

Kormány a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendeletében a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak a 2021. évi adóelőleg csökkentés lehetőségéről rendelkezett.

A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak az iparűzési adóelőleg csökkentés lehetőségét nyilatkozat formájában kell kérni! 

A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozóknak a 2021. évben, az adott előlegfizetési időpontban esedékes – a Htv. szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó – adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni, ha erre vonatkozóan nyilatkozatot tesznek.

A nyilatkozat benyújtási határideje: 2021. február 25.

A nyilatkozat az állami adóhatóságon keresztül, elektronikus úton, az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújtható be, az alábbi linken érhető el:

https://nav.gov.hu/nav/ado/egyeb/Nyilatkozat_HIPA_adoe20210125.html

nyilatkozat alapján a meg nem fizetendő előlegrészlet összegével az önkormányzati adóhatóság a vállalkozó iparűzési adóelőleg kötelezettsége összegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.

A kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó vállalkozó adóalanyok (KATA) számára – akik ezt a kedvező adózást választották az önkormányzati adóhatóságnál is – nem kell nyilatkozatot tenni, nekik az önkormányzati adóhatóság lefelezi a fizetendő adóösszeget.

Fontos azt is tudni, hogy ha az adózó nem nyilatkozik a jogszabályban megjelölt 2021. február 25. időpontig, úgy nem élhet a csökkentett összegű előlegfizetés lehetőségével, azaz ő – előleg mérséklés hiányában /Art. 69. § /- csak a 2021. adóévi HIPA bevallás benyújtást követően (2022. május 31.) igényelheti vissza az adóelőleg különbözetet.