Hirdetmény

Tisztelt Almásfüzitői Lakosok!

A vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri természetbeni támogatásban részesülnek a fűtési költségek viselésével összefüggésben. A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

A fával és szénnel fűtők még egy hónapig, október 15-ig igényelhetik a 12 ezer forint értékű tüzelőanyagot biztosító téli rezsicsökkentést.

Háztartásonként egy igénybejelentés nyújtható be az önkormányzatnál, legkésőbb 2018. október 15. napjáig, amely határidő elmulasztása jogvesztő. Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni kell az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható. Az kérheti a támogatást, akinek az adott háztartás a bejelentett lakhelye, vagy a bejelentett tartózkodási helye.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzi az igénybejelentésben szereplő háztartás tekintetében a gáz- és áramszolgáltatónál rendelkezésre álló, a támogatásra vonatkozó adatokat.

Az igénybejelentő nyilatkozatot az Almásfüzitői Polgármesteri Hivatalban lehet benyújtani ügyfélfogadási időben Pethő Réka szociális igazgatási ügyintézőnél (2932 Almásfüzitő, Petőfi tér 7., fszt.) Igénybejelentő lapot és adatkezelési tájékoztatót kihelyeztünk a Teleházban és az Almásfüzitői Szociális Alapellátási Intézmény Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatánál is, illetve innen letölthetőek.  

Dr Szeidl Bernadett

jegyző