Ingatlanok értékesítése

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete licittárgyalás útján történő értékesítésre

MEGHIRDETI

az alábbi ingatlanokat:

Almásfüzitő Község Önkormányzatának az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól szóló 6/2016.(VII.15.) Önkormányzati rendelete alapján.

A licittárgyalásra vonatkozó szabályok a www.almasfuzito.hu honlapon az ide vonatkozó hatályos rendelet 3. melléklet a 6/2016. (VII.15.) önkormányzati rendelethez az alábbi linken találhatóak meg: http://almasfuzito.hu/wp-content/uploads/2015/03/6.2016.VII_.15..pdf

A licittárgyalás helye és ideje: Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Iroda, 2020. április 27. napján 09 óra.

Jelentkezni 2020. április 24. napján 12 óráig lehet írásban vételi ajánlat benyújtásával elektronikus úton a polghiv@almasfuzito.hu email címre, illetve postai úton a 2932 Almásfüzitő Petőfi tér 7. címre. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nevét, címét, székhelyét és a megajánlott vételárat. A licittárgyaláson való részvétel feltétele, hogy az ajánlattevő az ingatlan kikiáltási árának 5%-át biztosítékként befizessen Almásfüzitő Község Önkormányzat K§H Banknál vezetett 10403631-50526884-54541009 számlájára. Az Önkormányzat a biztosíték után kamatot nem fizet.

A jelentkezéshez csatolni kell a biztosíték befizetéséről szóló bizonylat másolatát, és 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, és aláírási címpéldányt.