Kiadó bérlakás

HIRDETMÉNY

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete

MEGHIRDETI

az Almásfüzitő, Szabadság u. 7. szám alatti 

 bérlakását

szociális helyzet alapján.

A lakások bérbevételére bérbevételi ajánlatot kell benyújtani az e célra rendszeresített formanyomtatványon. A nyomtatvány a Polgármesteri Hivatalban szerezhető be, illetve innen lehet letölteni.

A bérbevételi ajánlatok benyújtásának helye, ideje:

Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal

Hétfő: 08.00-12.00-ig, 13.00-16.00-ig

Szerda: 13.00-15.00-ig

Péntek: 08.00-12.00-ig

A bérbevételi ajánlat benyújtásának határideje lejár: 2020. október 09-én 12.00 órakor.

A lakás műszaki jellemzői:

A lakás helyiségei: konyha, közlekedő, kamra, tüzelő tároló, fürdő, WC, 1 szoba

Összes nettó alapterület: 56 m2, komfortos komfortfokozatú

Fűtés módja: egyedi vegyes tüzelésű fűtés

A lakbér összege: 600,- Ft/m2/hó azaz 33.600,- Ft/hó.

A közüzemi díjakat a bérlő köteles fizetni, a közüzemi szolgáltatókkal külön szerződést kell kötni.

Az ajánlati határidő lejártát követően a bérbevételi ajánlatok elbírálásáról Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. október 15.-ei ülésén dönt.

A bérbevételi ajánlatok mellé csatolni kell az ajánlattevő jövedelemigazolásait, vagyoni helyzetükre vonatkozó nyilatkozatokat, tartós egészségkárosodás esetén az erről szóló orvosi igazolást. Munkaviszonyról szóló igazolást, ha munkaviszonnyal nem rendelkezik, de álláskeresési ellátásban részesül, az erről szóló határozatot.

A bérlő kiválasztását követően a bérbeadó megküldi az arról szóló értesítést az ajánlattevőknek. A bérbeadó ezzel egyidejűleg értesíti a sikertelen ajánlattevőket.

A bérleti jog elnyerővel a bérleti szerződés legfeljebb öt évre köthető meg.