Almásfüzitői Szociális Alapellátási Intézmény keretében:

  • gyermekjóléti szolgálat
  • idősek nappali ellátása

2. Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás keretében:

  • jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

3. Civil szervezetek, társadalmi szervezetek, egyházak támogatása

4. Felsőoktatási intézményekben tanulók ösztöndíj támogatása

5. Almásfüzitő község közigazgatási területén letelepedni szándékozó 35 év alatti saját ingatlannal nem rendelkező fiatalok helyi lakáscélú támogatása

6. Rendezvényszervezés

7. Lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról