Óvodapedagógus álláshely

Almásfüzitői Sün Balázs Óvoda

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Almásfüzitői Sün Balázs Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2931 Almásfüzitő, Petőfi út 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Helyi pedagógiai program alapján óvodapedagógusi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, óvodapedagógus,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Szakvizsga

Elvárt kompetenciák: Jó szintű Önálló, felelősségteljes munkavégzés, empatikus magatartás, jó kommunikációs képesség, megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Végzettséget igazoló dokumentum másolata
 • Szakmai önéletrajz, mely tartalmaz lakcímet, telefonszámot, e-mail elérhetőséget
 • Motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2020. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Folcné Kerek Etelka intézményvezető nyújt, a +36202800112 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Almásfüzitői Sün Balázs Óvoda címére történő megküldésével (2931 Almásfüzitő, Petőfi út 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: AF/1389/2020. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
 • Elektronikus úton Folczné Kerek Etelka intézményvezető részére a ovoda@almasfuzito.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Folczné Kerek Etelka intézményvezető, Komárom-Esztergom megye, 2931 Almásfüzitő, Petőfi út 7.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Almásfüzitő Község hivatalos honlapja – 2020. augusztus 24.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.almasfuzito.hu honlapon szerezhet.