Pályázat pénzügyi ügyintézői munkakör betöltésére

Almásfüzitői Polgármesteri Hivatala

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom vármegye, 2932 Almásfüzitő, Petőfi tér 7.

Ellátandó feladatok: Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos pénzügyi-számviteli feladatok ellátása az ASP szakrendszerben; költségvetés tervezés; előirányzatok felhasználásának ellenőrzése és módosítása; éves beszámoló készítése; könyvelés; állami támogatások igénylése és elszámolása; vagyongazdálkodási feladatok végzése; tárgyi eszközök nyilvántartása; vagyonkataszter kezelése; leltározás; banki utalások; pályázatok benyújtása és elszámolása; adatszolgáltatások, statisztikák és jelentések végzése a jogszabályokban meghatározottak szerint.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: pénzügyi ügyintézői feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) 2/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.             

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Középiskola/gimnázium, (közgazdasági terület), középfokú képesítés és a 29/2012.(III.7.) Korm.rendelet 1. mellékletében meghatározott képesítés,
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés.
 •       Felsőfokú képesítés (közgazdasági terület).
 •       Önkormányzati költségvetési, államháztartási területen szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.
 •       ASP gazdálkodási szakrendszer ismerete legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.
 •       Közigazgatási alapvizsga.
 •       Közigazgatási szakvizsga.

Elvárt kompetenciák:

 •       Precíz, pontos munkavégzés.,
 •       Megbízhatóság, kötelességtudat.,
 •       Együttműködési készség, csapatmunkára való alkalmasság.,
 •       Terhelhetőség, stressztűrés.,
 •       Önfejlesztési igény.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       A 87/2019.(IV.23.) Korm.rendelet 1. sz. melléklete szerinti önéletrajz.
 •       Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló dokumentumok.
 •       Motivációs levél.
 •       3 hónapnál nem régebbi erköcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát átadja.
 •       Adatkezelési nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázat tartalmát megismerhetik.
 •       Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozó nyilatkozat.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Almásfüzitő Község Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2932 Almásfüzitő, Petőfi tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: AF/33-1/2023. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

vagy

 •       Személyesen: Titkárság, Komárom-Esztergom megye, 2932 Almásfüzitő, Petőfi tér 7. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. február 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Cafetéria juttatás. Illetményalap 2022. évben 55.000,-Ft Kinevezés – 6 hónap próbaidő kikötésével – határozatlan időre. A pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója bírálja el.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2023. január 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kormányiroda. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a Miniszterelnöki Kormányiroda részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.