Ügyintéző: Juhászné Vizi Erika

Tel.: 34/348-251

Fax: 34/348-774

E-mail: adougy@almasfuzito.hu

Nincs kép

Almásfüzitő községben bevezetett helyi adók:

– a helyi adóval kapcsolatos hatályos rendeletek megtalálhatóak az Önkormányzat / Rendeletek menüpont alatt.

– iparűzési adó (mértéke 2%)

– építményadó 200 Ft / négyzetméter egységesen.

Egyéb dokumentumok

Iparűzési adóval kapcsolatos nyomtatványok, tudnivalók:

A helyi iparűzési adóban adóköteles minden, Almásfüzitő Község Önkormányzatának illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység.
Fentiek értelmében adóköteles minden olyan vállalkozás, amely Almásfüzitőn székhelyet, telephelyet vagy fióktelephelyet létesít. Adóköteles továbbá minden olyan vállalkozás, amelynek székhelye, telephelye nem Almásfüzitőn van, de tevékenységét részben vagy egészében itt végzi.
Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg.

Az adózónak az iparűzési tevékenysége után az adóról a helyi iparűzési adóbevallást az adóévet követő év ötödik hónapjának utolsó napjáig (május 31-ig) kell benyújtania.

A 2021. január 1-jétől hatályba lépő törvényi változásoknak megfelelőn csak és kizárólag az állami adóhatóságnál lehet benyújtani az esedékes és megelőző évekre esedékes helyi iparűzési adóbevallásokat, azok javítását és önellenőrzését. A nyomtatványok elérhetők a Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján.
Az iparűzési adóbevallás feldolgozása és esetleges javítása már az önkormányzati adóhatóságnál történik.

Amennyiben a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén végez iparűzési tevékenységet, akkor az adó alapját a Htv. 3. számú mellékletében meghatározottak szerint meg kell osztania.

Az E-ügyintézési törvény rendelkezései alapján a gazdálkodó szervezetek – ide tartozik az egyéni vállalkozó is – elektronikus úton kötelesek kapcsolatot tartani az önkormányzati adóhatósággal. Ennek értelmében minden beadványt elektronikus úton nyújthatnak be hivatalunk felé (az E-önkormányzati portál  vagy az E-papír szolgáltatás igénybevételével).

Vonatkozó jogszabályok:
•    A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.),
•    Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.),
•    Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet,
•    Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.),
•    Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési tv.),

Nyomtatványok:

Építményadóval kapcsolatos nyomtatványok

 

Bankszámla számok:
Iparűzési adó: 10403631-50526884-54541054
Gépjárműadó: 10403631-50526884-54541092
Építményadó: 10403631-50526884-54541023
Késedelmi pótlék 10403631-50526884-54541078