Ügyintéző: Juhászné Vizi Erika
Telefon: +36 34/348-251
E-mail: polghiv@almasfuzito.hu

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 18/2017.(XI.25.) önkormányzati rendeletével bevezette Almásfüzitő Községben az ebrendészeti hozzájárulást.

A rendelet értelmében az éves ebrendészeti hozzájárulás mértéke 4.000,- Ft/év/eb.

Az ebrendészeti hozzájárulás megfizethető a Polgármesteri Hivatalban beszerzhető készpénz-átutalási megbízással (csekken), vagy  belföldi fizetési számláról a 10403631-50526884-54541119 számú bankszámlára történő átutalással.

Az ebrendészeti hozzájárulás megfizetésére vonatkozó körülményekben bekövetkezett változást (pl.: az állat elpusztult, ivartalanítva lett, tartás helyében változás következik be) a Polgármesteri Hivatalba be kell jelenteni, az innen letölthető, illetve a Hivatalból beszerezhető nyomtatványon.

Amennyiben új eb kerül a tulajdonában az innen letölthető, illetve a Hivatalban beszerzhető Nyilakozatot kell kitölteni és eljuttatni a Polgármesteri Hivatalba.

 

Almásfüzitő Község Önkormányzata az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. Tv. 42/B. § (1) bekezdése alapján, ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében ebösszeírást végez.

Az ebösszeírás során megadni szükséges adatok körét a fenti hivatkozott jogszabály 42/A §. (4) bekezdése tartalmazza.

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik.

Az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed a már korábban bejelentett ebekre is, tehát aki az előző ebösszeíráskor a bejelentési kötelezettségének eleget tett, az ismét köteles a jogszabályban meghatározott adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy adatlapot kell kitölteni és azt (azokat) köteles az önkormányzathoz visszajuttatni. Az adatlapok beszerzése az ebtulajdonos/ebtartó kötelessége.

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2021. május 15

Az adatlap innen letölthető, a Polgármesteri Hivatalban, mindkét településrészen az Élelmiszerboltokban, és a Postán is beszerezhető.

A kötelezettség nem teljesítése állatvédelmi bírsággal sújtandó.