Óvodavezető: Folczné Kerek Etelka
Elérhetőség: 2932 Almásfüzitő, Petőfi út 7.
Telefon: +36 34 348-735
Mobil: +36 20 2800-112
e-mail: ovoda@almasfuzito.hu

Alapító Okirat

Szervezeti és Működési Szabályzat

Sün Balázs Óvoda

Óvodánkat az Almásfüzitői Timföldgyár alapította 1949. október 01-én. A gyár érdekeinek megfelelően az elkövetkezendő években – a dolgozók kiszolgálását szem előtt tartva folyamatosan fejlesztette az intézményt.

1992/1993-as tanévben az intézmény új fenntartója  Almásfüzitő Község Önkormányzata  lett.

2009-ben a majd 60 éves épületet, annak megöregedett falait, épületrészeit felváltotta egy modern és világos, a mai kor követelményeinek megfelelő, a benn élőket maximálisan kiszolgáló intézmény. Mi mindezt a csodálatos építményt második otthonunknak tekintjük, továbbá az Almásfüzitőn folyó óvodapedagógiai nevelőmunka, és a családok megbecsülésének jeleként értékeljük.

Az óvodánkat látogató gyermekekről (3 csoport van jelenleg) 7 óvodapedagógus, 1 pedagógusasszisztens és 3, az óvodapedagógiai munkát segítő, képzett óvodai alkalmazott gondoskodik.

Kevés kis település büszkélkedhet ilyen jó tárgyi és személyi felszereltségű gyermekintézménnyel. Van saját tornatermünk, könyvtárunk, orvosi szobánk, minden csoportszobában sókandallónk. Mozgásfejlesztő eszközökben gazdag udvarunkban kresz-park is található. Óvodakertünk zárt, tágas, zöld területtel járul hozzá gyermekeink mozgásigényének kielégítéséhez. Udvarunk lehetőséget ad betonozott és fedett felületekkel rossz idő esetén is a levegőzésre.

Csoportszobáink világosak, barátságosak és tükrözik az itt dolgozók szorgos kezét és ötletességét. Bútorzatára az egyszerűség, biztonságosság és a könnyen variálhatóság a jellemző.

Játékszereink könnyen tisztíthatóak, melyek szolgálják a manipuláció, a szerepjáték és az értelmi készség fejlesztésének széles lehetőségeit.

Sün Balázs Óvoda

Nagy hangsúlyt fektetünk a kommunikációs készségek és képességek fejlesztésére. Ennek egyik természetes eszköze az óvodában a mese, a vers és a báb. Gyermekeink ezekkel szép és hangulatos olvasósarokban ismerkedhetnek, melynek készlete változatos és rendkívül gazdag. Folyamatos pótlását és aktualizálását mindig szem előtt tartjuk.

A gyermekek étkeztetése a községben lévő központi konyháról történik. Az étrend összeállításánál elsődleges szempont az életkorának megfelelő és változatos, egészséges ételek biztosítása.

Óvodánkban természetes és egyben speciális szolgáltatásként szerepel a logopédiai, a fejlesztő foglalkozások, továbbá a gyógytorna-foglalkozás működése. Mindezt óvodai időben szervezzük és oldjuk meg, a szülő számára nem jelent külön elfoglaltságot.

Szervezzük az „Ovifoci” programunkat is, mely az óvodásokkal a labdarúgás alapjainak megtanítását és a labdajáték megszerettetését tűzte ki célul. Az Almásfüzitői Sport Club segítségével gyermekeink az országos Bozsik-programban is részt vesznek.

Fontosnak tartjuk a gyermek népi játékok megismertetését óvodásaink számára. A rendszeres foglalkozások keretében megismerkedhetnek népünk hagyományaival, értékeivel.

Több éve veszünk részt az országos „Pindúr-pandúr” rendezvényen, amely a helyes közlekedésre és környezetvédelemre ösztönzi a kicsiket.

Napi kapcsolatunk van továbbá, az óvoda orvosával, a fogorvossal és a védőnővel, akik a gyermekek egészséges fejlődését követik nyomon.

Ez a mi békés és otthonos óvodánk, s bízunk benne, hogy sokáig az is marad. Mi tudjuk és valljuk, hogy a gyermekek nevelésében fejlődésük szempontjából a szeretet a legfontosabb, de alapos ismeretük nélkül tudatosan nem tervezhetjük fejlesztésüket.

A szeretet olyan fontos számukra, mint biológiai létükhöz a levegő. Nekünk alkotóképes, kiegyensúlyozott, értelmes gyermekeket kell nevelnünk, akik ha felnőnek, vállalják önmagukat, nemzetüket és tisztelik mások emberi jogait.

Jelenlegi csoportjaink és a csoportban dolgozó felnőttek:

Katica csoport Virág csoport Napsugár csoport
Óvónők:

Dusik Andrea Mária

Zsömbörgi Zsuzsanna

Óvónők:

Hujberné Deli Tünde

Mészáros Gyuláné

Óvónők:

Bán Györgyné

Lázár Edina

dajka: Király Mária dajka: Elekné Oláh Ida dajka: Halavuk Györgyné
Pedagógiai asszisztens: Mészárosné Sédtői Melinda