Versenytárgyalási hirdetmény

Almásfüzitő Község Önkormányzata a tulajdonát képező, 2931 Almásfüzitő, Fő utca 23. fsz. 1. számú 210/4/A/5. hrsz-ú, orvosi rendelő megnevezésű ingatlant

MEGHIRDETI

Nyilvános egyfordulós versenytárgyalás útján történő értékesítésre Almásfüzitő Község Önkormányzatának az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól szóló 6/2016.(VII.15.) Önkormányzati rendelete alapján.

Almásfüzitő Község Versenytárgyalási szabályzata a www.almasfuzito.hu honlapon megtalálható, mely a fent hivatkozott hatályos rendelet 2. melléklete az alábbi linken:

http://almasfuzito.hu/wp-content/uploads/2015/03/6.2016.VII.15.pdf

A versenytárgyalás helye és ideje: Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Iroda, 2023.03.06. 10.00 óra.

Jelentkezni minden hónap harmadik hétfőjén 09.00 óráig lehet írásban vételi ajánlat benyújtásával elektronikus úton polghiv@almasfuzito.hu email címre, illetve postai úton a 2932 Almásfüzitő Petőfi tér 7. címre. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nevét, címét, székhelyét és a megajánlott vételárat. A versenytárgyaláson való részvétel feltétele, hogy az ajánlattevő az ingatlan kikiáltási árának 5%-át biztosítékként befizessen Almásfüzitő Község Önkormányzat K§H Banknál vezetett 10403631-50526884-54541009 számlájára. Az Önkormányzat a biztosíték után kamatot nem fizet.

A jelentkezéshez csatolni kell a biztosíték befizetéséről szóló bizonylat másolatát, és 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, és aláírási címpéldányt.

A versenytárgyalás tárgyát képező ingatlan főbb műszaki jellemzői:

Az ingatlan helyiségei:

Beteg váró, 3 mosdó, 3 WC, piszoár, takarító szertár, orvosi szoba-röntgen, fogorvosi rendelő, 2 vetkőző, 2 rendelő, 2 vizsgáló.

Szint: földszint

Az ingatlan fekvése: belterületi

Beépítési mód: Szabadonálló

Megközelíthetőség: Szilárd útburkolaton keresztül

Tömegközlekedéstől való távolság: 300m

A felépítmény összes hasznos alapterület: 155 m2

Társasházban lévő eszmei tulajdoni hányad: 155/746.

Komfortfokozata: összkomfortos

Közmű ellátottsága: víz, villany, csatorna, távhő

Építési mód: hagyományos szerkezetű

Jelenlegi funkció: üresen álló volt orvosi rendelő

Tulajdoni hányad: 1/1.

Tulajdoni helyzet: rendezett

Az ingatlan terhei: tehermentes

Az ingatlanból belső átalakítást és felújítást követően reálisan 3 darab lakás alakítható ki.

Az ingatlannal kapcsolatosan érdeklődni személyesen vagy telefonon (34/348-251) Milotai Gábor településüzemeltetési és műszaki főtanácsosnál lehet.

Az ingatlant megtekinteni csak előre egyeztetett időpontban lehetséges.

A versenytárgyalás lebonyolítása: A ajánlattevő a versenytárgyalást vezető által elmondott összeg elfogadását kézfelemeléssel jelzi. Az önkormányzat a legmagasabb összeget kínáló vevővel köt szerződést. A szerződéskötéssel kapcsolatosan felmerülő valamennyi költség vevőt terheli.

Az önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy nem hirdet győztest. Az Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a versenytárgyalási eljárás soron következő helyezettjével kössön szerződést.

Ajánlattevő az ajánlat benyújtásával feltétlen és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal annak elfogadására, hogy az ingatlanra vonatkozóan a Magyar Államot a Nemzeti vagyonról szóló törvényben rögzített elővásárlási jog illeti meg, és a versenytárgyalás nyertesével kötendő adásvételi szerződés csak abban az esetben lép hatályba, ha az állam az elővásárlási jogával nem kíván élni.

Almásfüzitő Község Önkormányzata