Tatai Környezetvédelmi ZRt. egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedélye

Tatai Környezetvédelmi ZRt. egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedélye

A Tatai Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 2890 Tata, Baji út 9., KÜJ: 100264265) az Almásfüzitő 03/30, 03/31, 03/34, 03/35, 03/36 helyrajzi számú és a Dunaalmás 0704/31, 0704/32, 0704/33 helyrajzi számú ingatlanokon Almásfüzitő VII. számú vörösiszap tározón kialakított telephelyen folytatott hulladékkezelési, valamint állati melléktermékek újrafeldolgozási tevékenység végzésére vonatkozó többször módosított, KE-06/KTO/00051-58/2020. számú határozatban foglalt egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedély módosítása iránti ügyében a Komárom- Esztergom Vármegyei Kormányhivatal környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya értesíti a lakosságot, hogy a hatóság a fenti tárgyú ügyben a mellékelt KE/041/02336-12/2023. ügyszámon döntést hozott, mely innen letölthető.