Bérlakás

 

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete

MEGHIRDETI

az Almásfüzitő, KKV. ltp 97. szám alatti  bérlakását

A lakás bérbevételére bérbevételi ajánlatot kell benyújtani az e célra rendszeresített formanyomtatványon. A nyomtatvány innen letölthető. A bérleti jogviszonyra irányuló Bérleti szerződés-tervezet innen letölthető.

A bérbevételi ajánlatok elektronikus úton nyújthatóak be a szoc.ig@almasfuzito.hu email címre, illetve postai úton a 2932 Almásfüzitő Petőfi tér 7. címre.

A bérbevételi ajánlat benyújtásának határideje lejár: 2020. április 20-án 08.00 órakor.

A lakás műszaki jellemzői:

  • Szoba:                     30,40m2
  • Mosdó:                      3,02m2
  • WC:                          0,96m2
  • Konyha-előtér:        16,87m2

Összesen:               51,25 m2

Az ingatlan összkomfortos komfortfokozatú

Fűtés módja: központi (táv) fűtés

A lakbér összege: 1.000,- Ft/m2/hó azaz 51.000,- Ft/hó.

Kaució: 3 havi bérleti díj

A bérbe vehető ingatlanra vonatkozó központi (táv) fűtési szolgáltatási díjak jelenlegi mértéke összesen havi bruttó 35.000 Ft, mely a fűtés, víz, csatorna, villany havi díját tartalmazza, mely összeg a bérbevételi időszak alatt változhat. Az ingatlanra vonatkozó mindenkor érvényes és esedékes közüzemi díjakat a bérlő a bérleti díjjal együtt számla ellenében fizeti meg a bérbeadónak.

Az ajánlati határidő lejártát követően a bérbevételi ajánlatok elbírálásáról Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a soron következő rendes ülésén dönt.

A bérbevételi ajánlatok mellé csatolni kell az ajánlattevők jövedelemigazolásait, vagyoni helyzetükre vonatkozó nyilatkozatokat, tartós egészségkárosodás esetén az erről szóló orvosi igazolást. A bérbevétel feltétele, hogy az ajánlattevő rendelkezzen legalább hat hónapos folyamatos, egy munkáltatónál jelenleg is fennálló munkaviszonnyal.

Bérbevételi ajánlat benyújtásának feltétele az ingatlan előzetes megtekintése. Az ingatlan megtekintésére időpont egyeztetése Milotai Gábor településüzemeltetési és műszaki főtanácsossal lehetséges a 34/348-251 telefonszámon.

A bérlő kiválasztását követően a bérbeadó megküldi az arról szóló értesítést az ajánlattevőknek. A bérbeadó ezzel egyidejűleg értesíti a sikertelen ajánlattevőket.

A bérleti jog elnyerővel a bérleti szerződés legfeljebb öt évre köthető meg.