Ebösszeírás

F E L H Í V Á S ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN VALÓ EBÖSSZEÍRÁSRA

Tisztelt Ebtartók!

Almásfüzitő Község közigazgatási területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló

1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-ában foglalt kötelezettségnek eleget téve

2017. december 1- 2018. január 30. között ebösszeírásra kerül sor.

Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy, a fenti jogszabályban meghatározott adattartalmú adatlapot kell kitölteni és azokat az Önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Adatlap igénylése:

Az adatlap személyesen átvehető az Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal (2932 Almásfüzitő, Petőfi tér 7.) szám alatt, vagy letölthető a település honlapjáról http://www.almasfuzito.hu/ oldalról is.

A kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás személyesen a Polgármesteri Hivatalban, vagy telefonon (Szűcs Magdolna igazgatási ügyintéző 34/348-251) kérhető.

Az ebek bejelentése az alábbi módok egyikeként teljesíthető:

•postai úton a kitöltött és aláírt adatlapokat az Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal részére megküldve (2932 Almásfüzitő, Petőfi tér 7.), vagy

•személyesen, az Almásfüzitői Polgármesteri Hivatalban (2932 Almásfüzitő, Petőfi tér 7.) leadva, vagy

•e-mailben a polghiv@almasfuzito.hu címre beküldve.

Felhívjuk egyúttal az Ebtulajdonosok figyelmét, hogy:

•2013. január 1-jétől a 41/2010. (II.26.) Korm.rendelet 17/B § (10) bekezdése értelmében négy hónaposnál idősebb ebek csak mikrochippel (traszponderrel) megjelölve tarthatók. A jogszabály megsértése esetén az ebtartó 45.000 Ft pénzbírsággal sújtható. Ezért kérjük, hogy aki e kötelezettségének még nem tett eleget, az ebösszeírás adatlap kitöltése előtt azt pótolja!

•Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint a bilétával rendelkező és a helyi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni.

•Az Ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.

FELHÍVJUK A TISZTELT EBTARTÓK FIGYELMÉT, HOGY AZ ADATSZOLGÁLTATÁS ELMULASZTÁSÁNAK JOGKÖVETKEZMÉNYE – AZ ÁLLATVÉDELMI BÍRSÁGRÓL SZÓLÓ 244/1998. (XII. 31.) KORM. RENDELETBEN FOGLALTAK ALAPJÁN – 30.000 FT PÉNZBÍRSÁG.

Nyilatkozat letöltése