EBÖSSZEÍRÁS

F E L H Í V Á S
ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN VALÓ EBÖSSZEÍRÁSRA

Tisztelt Ebtartók!

Almásfüzitő Község közigazgatási területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló
1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-ában foglalt kötelezettségnek eleget téve
2014. július 25 – szeptember 30. között eb összeírásra kerül sor.
Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy, a fenti jogszabályban meghatározott
adattartalmú adatlapot kell kitölteni és azokat az Önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
Adatlap igénylése:
Az adatlap személyesen átvehető az Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal (2932 Almásfüzitő,
Petőfi tér 7.) szám alatt, vagy letölthető a település honlapjáról http://www.almasfuzito.hu/
oldalról is.
A kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás személyesen a Polgármesteri Hivatalban, vagy
telefonon (34/348-251) kérhető.
Az ebek bejelentése 2014. szeptember 30-ig az alábbi módok egyikeként teljesíthető:
•postai úton a kitöltött és aláírt adatlapokat az Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal Titkárság
részére megküldve (2932 Almásfüzitő, Petőfi tér 7.),
•személyesen, az Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal (2932 Almásfüzitő, Petőfi tér 7.)
Titkárságán leadva,
•faxon a 34/348-774 számra, vagy
•e-mailben a polghiv@almasfuzito.hu címre beküldve.
Felhívjuk egyúttal az Ebtulajdonosok figyelmét, hogy:
•2013. január 1-jétől a 41/2010. (II.26.) Korm.rendelet 17/B § (10) bekezdése értelmében
négy hónaposnál idősebb ebek csak mikrochippel (traszponderrel) megjelölve tarthatók. A
jogszabály megsértése esetén az ebtartó 45.000 Ft pénzbírsággal sújtható. Ezért kérjük, hogy
aki e kötelezettségének még nem tett eleget, az ebösszeírás adatlap kitöltése előtt azt
pótolja!
•Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a
központi nyilvántartásban már szereplő, valamint a bilétával rendelkező és a helyi
nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni.
•Az Ebtulajdonosok az eb összeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett
változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.
FELHÍVOM A TISZTELT EBTARTÓK FIGYELMÉT, HOGY AZ ADATSZOLGÁLTATÁS
ELMULASZTÁSÁNAK JOGKÖVETKEZMÉNYE – AZ ÁLLATVÉDELMI BÍRSÁGRÓL SZÓLÓ
244/1998. (XII. 31.) KORM. RENDELETBEN FOGLALTAK ALAPJÁN – 30.000 FT PÉNZBÍRSÁG.

Almásfüzitő, 2014. július 18.