Ebösszeírás

Almásfüzitő Község Önkormányzata az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. Tv. 42/B. § (1) bekezdése alapján, ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében ebösszeírás végez.

Az ebösszeírás során megadni szükséges adatok körét a fenti hivatkozott jogszabály 42/A §. (4) bekezdése tartalmazza.

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik.

Az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed a már korábban bejelentett ebekre is, tehát aki az előző ebösszeíráskor a bejelentési kötelezettségének eleget tett, az ismét köteles a jogszabályban meghatározott adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy adatlapot kell kitölteni és azt (azokat) köteles az önkormányzathoz visszajuttatni. Az adatlapok beszerzése az ebtulajdonos/ebtartó kötelessége.

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2021. május 15

Az adatlap innen letölthető, a Polgármesteri Hivatalban, mindkét településrészen az Élelmiszerboltokban, és a Postán is beszerezhető.

A kötelezettség nem teljesítése állatvédelmi bírsággal sújtandó.