Gyermekétkeztetés 2022/2023 nevelési év

Kedves Szülők!

Természetbeni ellátásként a gyermek életkorának megfelelő gyermekétkeztetést kell biztosítani a gyermeket gondozó szülő, törvényes képviselő kérelmére az intézményi gyermekétkeztetés keretében. Ingyenes és kedvezményes étkezésre jogosultságot a következő jogszabály határozza meg: 1997.évi XXXI. tv 21/B §-a.

2022-23-as nevelési évtől a gyermekétkeztetés rendszerében új szabályok kerülnek bevezetésre.

Az Almásfüzitő Község Önkormányzata a gyermekétkeztetéssel kapcsolatosan a következő tájékoztatást adja:

 • A gyermekétkezési térítési díjak kedvezményének igazolására az alábbi dokumentumok szükségesek:

– rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatok,

– tartós betegség esetén a Magyar Államkincstár határozata a magasabb összegű családi pótlékról,  valamint szakorvosi igazolás,

– nagycsaládosok esetében kitöltött nyilatkozat,

– sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértői Bizottság véleménye,

– a speciális étkezők esetében a diétás igénylőlapot, szülői kérelmet, valamint a szakorvosi igazolást       szükséges eljuttatni az intézményekbe, akik továbbítják a szolgáltatónak.

 • A 2022 szeptember havi étkezési díjak befizetése augusztus hónapban csekken, illetve utalással történik, legkésőbb augusztus 20-ig. Előre kell fizetni az ebédet! A hátralékok elszámolása a következő hónapban történik.

Az étkezés díja iskolában: egyszeri étkezés (ebéd) jelenleg 340 Ft + ÁFA / adag ;háromszori étkezés (reggeli-ebéd-uzsonna) 545 Ft + ÁFA / adag

Az étkezés díja óvodában: háromszori étkezés (tízórai-ebéd-uzsonna) 380 Ft + ÁFA / adag

Az étkezés díja bölcsődében: négyszeri étkezés (reggeli-tízórai-ebéd-uzsonna) 460 Ft + ÁFA / adag

 • Kérjük a kedves szülőket, hogy az igénylő dokumentumokat, nyilatkozatokat és igazolásokat legkésőbb augusztus 08-ig (hétfő) 12.00 óráig, szíveskedjenek leadni az intézményekben, (óvoda, bölcsőde), iskolás gyermekek esetében, az Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal postaládájába eljuttatni szíveskedjenek
 • A nyilatkozatok és mellékletek az intézmények és az önkormányzat honlapján megtalálhatóak.
 • Étkezést lemondani előző nap 9.00 óráig lehet!
 • Lemondást a következő e-mail címen lehet az iskolai gyermekek számára: etkezes-almasfuzito@freemail.hu

Az óvodás szülők a lemondást, elsősorban a csoportok óvodapedagógusainak jelezzék, illetve a csoportok rendszerében, esetleg telefonon: 06 34 348 735 vagy 06 20 2800 112 számon.

 • Étkezés módosítását írásban (3. számú mellékleten Kérelem étkezési típus megváltoztatására). Amit a következő hónap első napjától tudunk figyelembe venni.
 • Az étkezés végleges lemondása írásban (4. számú melléklete Nyilatkozat az étkezés igénybevételének lemondásáról) történik.
 • A fizetés előre történik. A következő hóra vonatkozó térítési díjnak legkésőbb a megelőző hónap 20-ig be kell érkeznie Almásfüzitő Község Önkormányzat Gyermekétkeztetési számlájára. Ennek érdekében az átutalásnak és a csekkes feladásnak minden hónap 15-ig célszerű megtörténnie. /postai feladásnál 5 napot is igénybe vesz az összeg jóváírása/.
 • Amennyiben az étkezés hónapját megelőző 20. napig nem érkezik be a térítési díj, a következő hónap 1. napjától nem áll módunkban biztosítani az étkezést, amíg a számla kiegyenlítése nem történik meg.
 • A számlán szereplő összeggel pontosan megegyező összeget szíveskedjenek kiegyenlíteni. Kérjük továbbá, hogy a közlemény rovatba a tanuló nevét és osztályát, valamint az intézmény nevét tüntessék fel a pontos azonosítás érdekében.
 • Szeptember hónapban az étkezést csak azoknak a tanulóknak tudjuk biztosítani, akiknek a szükséges dokumentumai határidőre megérkeztek, valamint a kiállított számlák a határidőig befizetésre kerültek, a korábban kiállítottak is!
 • Akinek az előző évekről bármilyen jellegű elmaradása van, annak nem tudjuk biztosítani az étkezést.

Kötelező dokumentumok

1. számú melléklet /IGÉNYLŐLAP/ iskolás koró gyermk esetén innen letölthető , bölcsödés/óvodás korú gyermek esetén innen letölthető leadása augusztus 22-ig az intézmények postaládájában.

2. számú melléklet /HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT/ innen letölthető

3. számú melléklet /KÉRELEM AZ ÉTKEZÉSI TÍPUS MEGVÁLTOZTATÁSÁHOZ/ innen letölthető

4. számú melléklet /LEMONDÓ NYILATKOZAT/ innen letölthető

5. számú melléklet /DIÉTÁS ÉTKEZÉST IGÉNYLŐLAP  SZÜLŐI KÉRELEM DIÉTÁS ÉTKEZÉSHEZ/ innen letölthető