Intézményvezetői pályázat

Almásfüzitői Szociális Alapellátási Intézmény

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Almásfüzitői Szociális Alapellátási Intézmény Intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2025.09.09.-ig szól.

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2932 Almásfüzitő, Árpád utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet szerint és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésének feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet alapján.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésének feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklete szerinti felsőfokú szakirányú szakképzettség, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM r. 2. sz. melléklet I/1 pontjában előírt képesítés, illetve felsőfokú szakképzettség,
 • Intézményvezetői szakmai gyakorlat – Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,
 •  Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •  Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
 • Szociális vezetői vizsga, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a megbízást követő 2 éven belül annak megszerzését

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Szociális, valamint gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményvezetői – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • “B” kategóriájú vezetői engedély
 • Helyismeret

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű önálló, felelősségteljes munkavégzés, empatikus magatartás, jó kommunikációs képesség, megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik
 • Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással kapcsolatos kezeléséhez
 • Végzettséget igazoló dokumentum másolata
 • Erkölcsi bizonyítvány
 • Szakmai önéletrajz, mely tartalmaz lakcímet, telefonszámot, e-mail elérhetőséget
 • Intézményvezetésre vonatkozó program
 •  A pályázó nyilatkozata arról, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján a pályázat tárgyalását nyílt vagy zárt Képviselő-testületi ülésen kéri
 • A pályázó nyilatkozata vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2020. szeptember 10. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pethő Réka igazgatási ügyintéző nyújt, a 34/348-251 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak az Almásfüzitői Szociális Alapellátási Intézmény címére történő megküldésével (2932 Almásfüzitő, Petőfi tér 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: AF/1207/2020., valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.
 •  Elektronikus úton Pethő Réka részére a szoc.ig@almasfuzito.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 3.