Pályázat Igazgatási Ügyintéző munkakör betöltésére

Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony     

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2931 Almásfüzitő, Petőfi tér 7.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A Korm. rendelet 1. melléklete szerinti “9. Szociális feladatkör”, “11. Munkaügyi feladatkör”, “25. Anyakönyvi feladatkör”.

Ellátandó feladatok:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti szociális juttatások közül: települési támogatásokra való jogosultság vizsgálata. Rendszeres gyermekvédelmi ellátások ügyintézése az Almásfüzitői Szociális Alapellátási Intézmény dolgozóival közreműködve. A KSH által elrendelt (munkakörhöz kapcsolódó) statisztikák elkészítése. Ipar- és Kereskedelmi szakrendszer vezetése, kereskedelmi igazgatással kapcsolatos feladatok ellátása. Népesség-nyilvántartással kapcsolatos feladatok. Anyakönyvvezetői feladatok elvégzése. Hagyatékkal kapcsolatos ügyintézés. Iratkezelés. Kezeli az ASP programot. Postázás. KIRA rendszer kezelése. Munkaügyekkel kapcsolatos dokumentumok továbbítása a Magyar Államkincstár részére. Munkaügyi, személyzeti ügyek intézése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Szociális igazgatás, kereskedelmi igazgatás, népességnyilvántartás, anyakönyvi feladatok, hagyatéki eljárás, iktatás, iratkezelés, személyzeti ügyek.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.              

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium,
 • Igazgatási ügyintézői – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, szociálpedagógus/szociális szervező/közigazgatás-szervező szak,
 • Anyakönyvi szakvizsga
 • Közigazgatási alap- illetve szakvizsga

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű önálló, felelősségteljes munkavégzés, jó kommunikációs képesség, megbízhatóság, terhelhetőség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik
 • Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással kapcsolatos kezeléséhez
 • Végzettséget igazoló dokumentum másolata
 • 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Önéletrajz, motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2020. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Szeidl Bernadett jegyző nyújt, a 34/348-251 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak az Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2931 Almásfüzitő, Petőfi tér 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: AF/1156/2020., valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző.
 • Elektronikus úton Dr. Szeidl Bernadett jegyző részére a jegyzo@almasfuzito.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Dr. Szeidl Bernadett jegyző, Komárom-Esztergom megye, 2931 Almásfüzitő, Petőfi tér 7.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Almásfüzitő Község hivatalos honlapja – 2020. május 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.almasfuzito.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. május 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.