VERSENYTÁRGYALÁSI HIRDETMÉNY

Almásfüzitő Község Önkormányzata a tulajdonát képező, 2931 Almásfüzitő, külterület 05/2 hrsz-ú kivett beépítetlen területen földhasználati joggal épült 05/2/A és 05/2/B hrsz-ú egyéb épület megnevezésű ingatlanokat

MEGHIRDETI

(Rész ajánlat tételi lehetőséggel)

Nyilvános egyfordulós versenytárgyalás útján történő értékesítésre Almásfüzitő Község Önkormányzatának az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól szóló 6/2016.(VII.15.) Önkormányzati rendelete alapján.

Almásfüzitő Község Versenytárgyalási szabályzata a www.almasfuzito.hu honlapon megtalálható, mely a fent hivatkozott hatályos rendelet 2. melléklete az alábbi linken:

http://almasfuzito.hu/wp-content/uploads/2015/03/6.2016.VII.15.pdf

A versenytárgyalás helye és ideje: Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Iroda, minden hónap harmadik hétfőjén 10 órakor.

Kikiáltási ár: 42.000.000,-Ft

Jelentkezni minden hónap harmadik hétfőjén 09.00 óráig lehet írásban vételi ajánlat benyújtásával elektronikus úton a polghiv@almasfuzito.hu email címre, illetve postai úton a 2932 Almásfüzitő Petőfi tér 7. címre. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nevét, címét, székhelyét és a megajánlott vételárat. A versenytárgyaláson való részvétel feltétele, hogy az ajánlattevő az ingatlan kikiáltási árának 5%-át biztosítékként befizessen Almásfüzitő Község Önkormányzat K&H Banknál vezetett 10403631-50526884-54541009 számlájára. Az Önkormányzat a biztosíték után kamatot nem fizet.

A jelentkezéshez csatolni kell a biztosíték befizetéséről szóló bizonylat másolatát, és 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, és aláírási címpéldányt.

A versenytárgyalás tárgyát képező ingatlan főbb műszaki jellemzői:

A Magyar Állam tulajdonában, Almásfüzitő külterületén lévő 05/2 hrsz. ingatlanon ráépítéssel (földhasználati joggal) 2 darab albetét 05/2/A és 05/2/B hrsz-ú egyéb épület megnevezésű ingatlan került kialakításra, mely két albetét kerül versenytárgyalás útján történő értékesítésre.

Az ingatlan fekvése: Almásfüzitő külterületén, Almásfüzitő (Nagykolónia) központjától Észak- Nyugatra a Duna partján, az árvízvédelmi gát és az Azaum Római Tábor mellett helyezkedik el. Megközelítése az Azaum útra csatlakozó szilárd útburkolatú Duna úton keresztül történik.

A központtól való távolsága 700m, tömegközlekedéstől való távolság: 900m.

A 05/2/A. hrsz-ú ingatlan megnevezése: Egyéb épület, szociális épület.

A 05/2/B. hrsz-ú ingatlan megnevezése: Egyéb épület, csónaktároló.

A felépítmények bruttó alapterülete: 400 m2 (86+314)

A felépítmények tényleges hasznos alapterülete: 380 m2

A felépítmény (redukált) alapterülete: 244 m2

Földhasználati joggal épült ingatlanok.

Felépítmények száma: 2 darab

Beépítési mód: Szabadonálló

Az építés éve: 1960-as évek.

Épületrészek (pihenőház):

– Konyha, étkező, pihenő: 36,58 m2

– Férfi mosdó, zuhanyzó: 9,30 m2

– Férfi WC: 7,50 m2

– Női WC: 7,50 m2

– Női mosdó, zuhanyzó: 9,30 m2

– Fedett terasz: 26,60 m2

Csónaktároló: földszintes nagy belmagasságú, 4 helyiségre tagolódású magas tetős épületrész.

Komfortfokozata: komfortos

Közmű ellátottsága: víz, villany, csatorna

Fűtés: egyedi

Melegvízellátás: villanybojler

Építési mód: hagyományos szerkezetű

Jelenlegi funkció: pihenő, üdülőház, csónaktároló

Tulajdoni helyzet (felépítmények): rendezett

Tulajdoni hányad (felépítmények): 1/1.

Telek: földhasználati jog.

A 05/2 hrsz. ingatlan (földterület) megnevezése: kivett beépítetlen terület

A 05/2 hrsz. ingatlan (földterület) tulajdonosa: Magyar Állam

Vagyonkezelője: Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság 9021 Győr, Árpád út 28-32.

Tulajdoni helyzet: rendezett

A telek területe összesen: 1 849 m2

A 05/2 hrsz. ingatlan (földterület) terhei: Régészeti vagy történeti jelentőségű védett terület. A tulajdoni jogok és kötelezettségek összességét az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI Törvény 3.§.(1) bekezdés alapján tulajdonosi joggyakorlóként az MNV Zrt. gyakorolja.

Megjegyzés: A földterületre érték megállapítása nem történt, az nem is kerül értékesítésre.

Az ingatlan megtekintésére időpont egyeztetéssel kapcsolatosan érdeklődni telefonon Bekéné Magyar Melinda intézményvezetőnél lehet a 34/348-749 telefonszámon.

A versenytárgyalás lebonyolítása: A ajánlattevő a versenytárgyalást vezető által elmondott összeg elfogadását kézfelemeléssel jelzi. Az önkormányzat a legmagasabb összeget kínáló vevővel köt szerződést. A szerződéskötéssel kapcsolatosan felmerülő valamennyi költség vevőt terheli.

Az önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy nem hirdet győztest. Az Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a versenytárgyalási eljárás soron következő helyezettjével kössön szerződést.

Ajánlattevő az ajánlat benyújtásával feltétlen és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal annak elfogadására, hogy az ingatlanra vonatkozóan a Magyar Államot a Nemzeti vagyonról szóló törvényben rögzített elővásárlási jog illeti meg, és a versenytárgyalás nyertesével kötendő adásvételi szerződés csak abban az esetben lép hatályba, ha az állam az elővásárlási jogával nem kíván élni.

Almásfüzitő Község Önkormányzata