VERSENYTÁRGYALÁSI HIRDETMÉNY

 

Almásfüzitő Község Önkormányzata a tulajdonát képező, 2900 Komárom, külterület 0369/1 hrsz-ú kivett gazdasági épület-udvar (Horgásztanya) megnevezésű ingatlant

MEGHIRDETI

Nyilvános egyfordulós versenytárgyalás útján történő értékesítésre Almásfüzitő Község Önkormányzatának az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól szóló 6/2016.(VII.15.) Önkormányzati rendelete alapján.

Almásfüzitő Község Versenytárgyalási szabályzata a www.almasfuzito.hu honlapon megtalálható, mely a fent hivatkozott hatályos rendelet 2. melléklete az alábbi linken:

http://almasfuzito.hu/wp-content/uploads/2015/03/6.2016.VII.15.pdf

A versenytárgyalás helye és ideje: Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Iroda, 2020. április 20. napján 09.00 óra.

Kikiáltási ár: 32.000.000,-Ft

Jelentkezni 2020. április 20. napján 08.00 óráig lehet írásban vételi ajánlat benyújtásával elektronikus úton a polghiv@almasfuzito.hu email címre, illetve postai úton a 2932 Almásfüzitő Petőfi tér 7. címre. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nevét, címét, székhelyét és a megajánlott vételárat. A versenytárgyaláson való részvétel feltétele, hogy az ajánlattevő az ingatlan kikiáltási árának 5%-át biztosítékként befizessen Almásfüzitő Község Önkormányzat K§H Banknál vezetett 10403631-50526884-54541009 számlájára. Az Önkormányzat a biztosíték után kamatot nem fizet.

A jelentkezéshez csatolni kell a biztosíték befizetéséről szóló bizonylat másolatát, és 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, és aláírási címpéldányt.

A versenytárgyalás tárgyát képező ingatlan főbb műszaki jellemzői:

Az ingatlan fekvése: Komárom külterületén, Almásfüzitő (Nagykolónia) központjától Dél- Keletre a Kavicsbánya-tó partján, az országos 1-es számú főközlekedési út mentén a fénysorompóval védett vasúti átjáró mellett szilárd útburkolaton keresztül közelíthető meg.

Tömegközlekedéstől való távolság: 300m

A telek alapterülete: 11.995 m2

A felépítmény teljes (nettó) alapterülete: 306 m2

A felépítmény (redukált) alapterülete: 209 m2

Beépítési mód: Szabadonálló

Az építés éve: 1960-as évek.

Épületrészek: szabadidő ház, bejárat-terasz, tároló, kemence

A szabadidő ház helyiségei: bejárat, szélfogó, 7 szoba, tároló, közlekedő, WC, fürdőszoba, konyha, 2 WC-mosdó, kamra, terasz.

Komfortfokozata: komfortos

Közmű ellátottsága: víz, villany, szennyvíztároló

Fűtés: egyedi

Melegvízellátás: villanybojler

Építési mód: hagyományos szerkezetű

Jelenlegi funkció: pihenő, üdülőház

Tulajdoni hányad: 1/1.

Tulajdoni helyzet: rendezett

Az ingatlan terhei: Bányatelek- Bányaszolgalmi jog 80 m2 területre

Az ingatlan megtekintésére időpont egyeztetéssel kapcsolatosan érdeklődni telefonon Bekéné Magyar Melinda intézményvezetőnél lehet a 34/348-749 telefonszámon.

A versenytárgyalás lebonyolítása: A ajánlattevő a versenytárgyalást vezető által elmondott összeg elfogadását kézfelemeléssel jelzi. Az önkormányzat a legmagasabb összeget kínáló vevővel köt szerződést. A szerződéskötéssel kapcsolatosan felmerülő valamennyi költség vevőt terheli.

Az önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy nem hirdet győztest. Az Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a versenytárgyalási eljárás soron következő helyezettjével kössön szerződést.

Ajánlattevő az ajánlat benyújtásával feltétlen és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal annak elfogadására, hogy az ingatlanra vonatkozóan a Magyar Államot a Nemzeti vagyonról szóló törvényben rögzített elővásárlási jog illeti meg, és a versenytárgyalás nyertesével kötendő adásvételi szerződés csak abban az esetben lép hatályba, ha az állam az elővásárlási jogával nem kíván élni.

Almásfüzitő, 2020. április 2.

Almásfüzitő Község Önkormányzata