VERSENYTÁRGYALÁSI HIRDETMÉNY

Almásfüzitő Község Önkormányzata a tulajdonát képező, 2931 Almásfüzitő, Petőfi tér 5. 66/A/42. hrsz-ú kivett üzlethelyiség megnevezésű ingatlant (az ingatlan 2021.07. hóig bérleti jogviszonnyal terhelt.)

MEGHIRDETI

Nyilvános egyfordulós versenytárgyalás útján történő értékesítésre Almásfüzitő Község Önkormányzatának az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól szóló 6/2016.(VII.15.) Önkormányzati rendelete alapján.

Almásfüzitő Község Versenytárgyalási szabályzata a www.almasfuzito.hu honlapon megtalálható, mely a fent hivatkozott hatályos rendelet 2. melléklete az alábbi linken:

http://almasfuzito.hu/wp-content/uploads/2015/03/6.2016.VII.15.pdf

A versenytárgyalás helye és ideje: Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Iroda, minden hónap harmadik hétfőjén 10 órakor.

Kikiáltási ár: 47.500.000,-Ft

Jelentkezni minden hónap harmadik hétfőjén 09.00 óráig lehet írásban vételi ajánlat benyújtásával elektronikus úton a polghiv@almasfuzito.hu email címre, illetve postai úton a 2932 Almásfüzitő Petőfi tér 7. címre. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nevét, címét, székhelyét és a megajánlott vételárat. A versenytárgyaláson való részvétel feltétele, hogy az ajánlattevő az ingatlan kikiáltási árának 5%-át biztosítékként befizessen Almásfüzitő Község Önkormányzat K§H Banknál vezetett 10403631-50526884-54541009 számlájára. Az Önkormányzat a biztosíték után kamatot nem fizet.

A jelentkezéshez csatolni kell a biztosíték befizetéséről szóló bizonylat másolatát, és 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, és aláírási címpéldányt.

A versenytárgyalás tárgyát képező ingatlan főbb műszaki jellemzői:

Az ingatlan helyiségei és azok nettó alapterületei:

– Üzlettér 173,30 m2

– Raktár 44,33 m2

– Iroda 7,00 m2

– Közlekedő 12,00 m2

– Raktár 28,15 m2

– Öltöző 16,00 m2

– WC 2,30 m2

– Zuhanyozó 1,16 m2

Összes hasznos alapterület: 284,24 m2

Komfortfokozata: összkomfortos

Közmű ellátottsága: víz, villany, csatorna, távhő

Építési mód. hagyományos szerkezetű

Jelenlegi funkció: üzlethelyiség (ABC)

Tulajdoni hányad: 1/1.

Tulajdoni helyzet: rendezett

Az ingatlan terhei: tehermentes

Az ingatlan megtekintésére – időpont egyeztetéssel- érdeklődni telefonon Milotai Gábor településüzemeltetési és műszaki vezető főtanácsosnál lehet a 34/348-251 telefonszámon.

A versenytárgyalás lebonyolítása: A ajánlattevő a versenytárgyalást vezető által elmondott összeg elfogadását kézfelemeléssel jelzi. Az önkormányzat a legmagasabb összeget kínáló vevővel köt szerződést. A szerződéskötéssel kapcsolatosan felmerülő valamennyi költség vevőt terheli.

Az önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy nem hirdet győztest. Az Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a versenytárgyalási eljárás soron következő helyezettjével kössön szerződést.

Ajánlattevő az ajánlat benyújtásával feltétlen és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal annak elfogadására, hogy az ingatlanra vonatkozóan a Magyar Államot a Nemzeti vagyonról szóló törvényben rögzített elővásárlási jog illeti meg, és a versenytárgyalás nyertesével kötendő adásvételi szerződés csak abban az esetben lép hatályba, ha az állam az elővásárlási jogával nem kíván élni.

Almásfüzitő Község Önkormányzata