Adó

Almásfüzitő Község Önkormányzatának 16.2015. (XII.04.) Önkormányzati rendelete a helyi építményadóról

Almásfüzitő Község Önkormányzatának 15.2022. (XII.15.) Önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Almásfüzitő Község Önkormányzatának 14.2017. (XI.25.) Önkormányzati rendelete a helyi  idegenforgalmi adóról

Egyéb Önkormányzati

Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2/2024. (II.20.) önkormányzati rendelete az Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2024. évi illetménykiegészítésének megállapításáról 

Almásfüzitő Község Önkormányzatának 3/2017. (II.16.) önkormányzati rendelete a Közszolgálati Tisztviselők Napjáról 

Almásfüzitő Község Önkormányzatának 4.2016. (IV.13.) Önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról, a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Almásfüzitő Község Önkormányzatának 14.2023. (X.31.) Önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők, a bizottsági elnök, a bizottsági tagok és a tanácsnok tiszteletdíjáról

Almásfüzitő Község Önkormányzatának 10.2011. (VI.30.) Önkormányzati rendelete Almásfüzitő Község önkormányzati rendeleteinek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályairól

Almásfüzitő Község Önkormányzatának 7.2021. (VI.14.) Önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól

Almásfüzitő Község Önkormányzatának 13.1994. (V.26.) ÖK. rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről

Almásfüzitő Község Önkormányzatának 1.2012. (II.01.) Önkormányzati rendelete a díszpolgári cím, valamint az Almásfüzitő Községért emléklap alapításának és adományozásának rendjéről

Egészségügy

Almásfüzitő Község Önkormányzatának 11.2017. (X.20.) Önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Építészet

Almásfüzitő Község Önkormányzatának 16.2007. (XII.20.) ÖK. rendelete a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervéről – rendezési terv (15 MByte)

Almásfüzitő Község Önkormányzatának 16.2007.(XII.20.) ÖK. rendelete a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervéről – egységes szerkezetben

Településszerkezeti terv

Almásfüzitő Község Önkormányzatának 11.2018.(V.25.) Önkormányzati rendelete a településfejlesztéssel és településrendezéssel, a települési arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól

Almásfüzitő Község Önkormányzatának 4/2020. (II.29.) Önkormányzati rendelete a településkép védelméről

Gazdálkodás

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024.(II.20.) önkormányzati rendelete a 2024. évi költségvetési tervéről

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023.(II.15.) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetési tervéről

Almásfüzitő Község Önkormányzatának 7/2023.(V.31.) Önkormányzati rendelete a 2022. évi zárszámadásról

Almásfüzitő Község Önkormányzatának 5/2024.(V.30.) Önkormányzati rendelete a 2023. évi zárszámadásról

Környezetvédelem

Almásfüzitő Község Önkormányzatának 9.2015. (IV.30.) Önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék égetéséről

Almásfüzitő Község Önkormányzatának 17.2004. (X.1.) ÖK. rendelete a helyi Hulladékgazdálkodási Tervről

Almásfüzitő Község Önkormányzatának 16.2010. (XII.20.) Önkormányzati rendelete Almásfüzitő Község Környezetvédelmi Alapjának létrehozásáról

Közlekedés

Almásfüzitő Község Önkormányzatának 5.2006. (II.16.) ÖK. rendelete a parkolás rendjéről

Almásfüzitő Község Önkormányzatának 10.2008. (V.26.) ÖK. rendelete Almásfüzitő helyi közútjaira bevezetett súlykorlátozásról

Közterület

Almásfüzitő Község Önkormányzatának 9.2023.(V.31.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

Almásfüzitő Község Önkormányzatának 16.2012. (IX.15.) Önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és rendjéről

Almásfüzitő Község Önkormányzatának 13.2012. (V.01.) Önkormányzati rendelete a közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról

Almásfüzitő Község Önkormányzatának 21.2017.(XII.20.) Önkormányzati rendelete a közterületek filmforgatási célú igénybevételéről

Közszolgáltatás

Almásfüzitő Község Önkormányzatának 9.1999. (VII.1.) ÖK. rendelete a távhőszolgáltatásról

Almásfüzitő Község Önkormányzatának 5.2023. (V.01.) Önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temető rendjéről

Almásfüzitő Község Önkormányzatának 18.2017. (XI.25.) Önkormányzati rendelete az ebrendészeti hozzájárulásról

Kulturális

Almásfüzitő Község Önkormányzatának 6.2020. (III.30.) Önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Lakhatás

Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2.2015. (II.11) Önkormányzati rendelete Almásfüzitő Község közigazgatási területén letelepedni szándékozó  35 év alatti fiatalok helyi lakáscélú támogatásáról

Népszavazás

Almásfüzitő Község Önkormányzatának 9.2017. (X.20.) Önkormányzati rendelete a népszavazás kezdeményezéséről

Pályázatok

Almásfüzitő Község Önkormányzatának 14.2013. (XI.01.) Önkormányzati rendelete a felsőoktatásban tanulók ösztöndíjáról

Almásfüzitő Község Önkormányzatának 8.2011 (V.27.) Önkormányzati rendelete a lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról

Almásfüzitő Község Önkormányzatának 19.2005. (X.24.) ÖK. rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról

Szervezeti és Működési Szabályzat

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023 (II.15.) Önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Szociális

Almásfüzitő Község Önkormányzatának 11.2022. (IX.30.) Önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Almásfüzitő Község Önkormányzatának 21.2012. (XII.31.) Önkormányzati rendelete a gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő intézményi térítési díjakról 2022. november 01-től

Almásfüzitő Község Önkormányzatának 19.2012. (XI.01.) Önkormányzati rendelete az Almásfüzitői Szociális Alapellátási Intézmény Idősek Klubjában a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjakról 2023. július 01.-től

Vagyon

Almásfüzitő Község Önkormányzatának 6.2016. (VII.15.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól