Adó

Almásfüzitő Község Önkormányzatának 16.2015. (XII.04.) Önkormányzati rendelete a helyi építményadóról

Almásfüzitő Község Önkormányzatának 12.2014. (X.01.) Önkormányzati rendelete az adóigazgatási feladatokat ellátók érdekeltségi rendszeréről szóló 14.2007. (XI.30.) Önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Almásfüzitő Község Önkormányzatának 9.2014. (VI.15.) Önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Egyéb Önkormányzati

Almásfüzitő Község Önkormányzatának 3/2017. (II.16.) önkormányzati rendelete a Közszolgálati Tisztviselők Napjáról 

Almásfüzitő Község Önkormányzatának 4.2016. (IV.13.) Önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról, a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Almásfüzitő Község Önkormányzatának 7.2017. (VII.06.) Önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök, a bizottsági tagok és a tanácsnok tiszteletdíjáról

Almásfüzitő Község Önkormányzatának 10.2011. (VI.30.) Önkormányzati rendelete Almásfüzitő Község önkormányzati rendeleteinek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályairól

Almásfüzitő Község Önkormányzatának 9.2011. (VI.30.) Önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól

Almásfüzitő Község Önkormányzatának 7.2001. (IV.26.) ÖK. rendelete a helyi népszavazás és népi kezdeményezés egyes kérdéseiről

Almásfüzitő Község Önkormányzatának 19.2012. (XI.01.) Önkormányzati rendelete az Almásfüzitői Szociális Alapellátási Intézmény Idősek Klubjában a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjakról

Almásfüzitő Község Önkormányzatának 18.2005. (X.24.) ÖK. rendelete a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről

Almásfüzitő Község Önkormányzatának 17.2001. (XII.17.) ÖK. rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról

Almásfüzitő Község Önkormányzatának 13.1994. (V.26.) ÖK. rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről

Almásfüzitő Község Önkormányzatának 1.2012. (II.01.) Önkormányzati rendelete a díszpolgári cím, valamint az Almásfüzitő Községért emléklap alapításának és adományozásának rendjéről

Építészet

Almásfüzitő Község Önkormányzatának 10.2007. (VII.26.) Önkormányzati rendelete Almásfüzitő Község helyi építészeti örökségeinek védetté nyilvánításáról

Almásfüzitő Község Önkormányzatának 16.2007. (XII.20.) ÖK. rendelete a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervéről – rendezési terv (15 MByte)

Gazdálkodás

Almásfüzitő Község Önkormányzatának 1/2017. (II.14.) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetési-tervéről

Almásfüzitő Község Önkormányzatának 5.2016. (V.12.) Önkormányzati rendelete a 2015. évi zárszámadásáról

Almásfüzitő Község Önkormányzatának 1.2016. (II.15.) Önkormányzati rendelete Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési-tervéről

Almásfüzitő Község Önkormányzatának 11.2015. (V.28.) Önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról

Almásfüzitő Község Önkormányzatának 1.2015. (II.11.) Önkormányzati rendelete Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetési-tervéről

Környezetvédelem

Almásfüzitő Község Önkormányzatának 9.2015. (IV.30.) Önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék égetéséről

Almásfüzitő Község Önkormányzatának 17.2004. (X.1.) ÖK. rendelete a helyi Hulladékgazdálkodási Tervről

Almásfüzitő Község Önkormányzatának 16.2010. (XII.20.) Önkormányzati rendelete Almásfüzitő Község Környezetvédelmi Alapjának létrehozásáról

Almásfüzitő Község Önkormányzatának 16.2003. (X.6.) ÖK. rendelete a Települési Környezetvédelmi Program megalkotásáról

Közlekedés

Almásfüzitő Község Önkormányzatának 5.2006. (II.16.) ÖK. rendelete a parkolás rendjéről

Almásfüzitő Község Önkormányzatának 10.2008. (V.26.) ÖK. rendelete Almásfüzitő helyi közútjaira bevezetett súlykorlátozásról

Közterület

Almásfüzitő Község Önkormányzatának 16.2012. (IX.15.) Önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és rendjéről

Almásfüzitő Község Önkormányzatának 13.2012. (V.01.) Önkormányzati rendelete a közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról

Közszolgáltatás

Almásfüzitő Község Önkormányzatának 9.1999. (VII.1.) ÖK. rendelete a távhőszolgáltatásról

Almásfüzitő Község Önkormányzatának 4.2014. (IV.15.) Önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgálatatásról

Almásfüzitő Község Önkormányzatának 15.2012. (VII.01.) Önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temető rendjéről

Kulturális

Almásfüzitő Község Önkormányzatának 12.2012. (V.01.) Önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok eláátásáról

Lakhatás

Almásfüzitő Község Önkormányzatának 3.2016. (IV.08.) Önkormányzati rendelete a “fészekrakó” program keretében épített lakások bérbeadásáról szóló 8.2008. (III.31.) ÖK. rendelete hatályon kívül helyezéséről

Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2.2015. (II.11) Önkormányzati rendelete Almásfüzitő Község közigazgatási területén letelepedni szándékozó  35 év alatti fiatalok helyi lakáscélú támogatásáról

Almásfüzitő Község Önkormányzatának 1.2004. (I.26.) ÖK. rendelete az önkormányzati tulajdonú bérlakások bérleti díjának megállapításáról

Pályázatok

Almásfüzitő Község Önkormányzatának 14.2013. (XI.01.) Önkormányzati rendelete a felsőoktatásban tanulók ösztöndíjáról

Almásfüzitő Község Önkormányzatának 8.2011 (V.27.) Önkormányzati rendelete a lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról

Almásfüzitő Község Önkormányzatának 19.2005. (X.24.) ÖK. rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról

Szervezeti és Működési Szabályzat

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6.2017. (VII.06.) Önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Szociális

Almásfüzitő Község Önkormányzatának 7.2016. (VII.15.) Önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Almásfüzitő Község Önkormányzatának 21.2012. (XII.31.) Önkormányzati rendelete a gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő intézményi térítési díjakról

Vagyon

Almásfüzitő Község Önkormányzatának 6.2016. (VII.15.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól